شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس | PARS TETHYS - Trench Dredging Industries Co (TDIC)

pile-leveling

پایل کوبی و تراز کردن جکت ها

جهت حفاری، استخراج و استفاده از میادین نفتی و گازی که در بستر دریا قرار دارندابتدا می بایست یک سازه دریایی (جکت) ساخته و به محل مورد نظر انتقال و نصب گردد. برای نصب این سازه از تجهیزاتی خاص که برای این منظور طراحی شده استفاده می گردد.

1- دستگاه بلندکننده پایل ها ILT - Internal Lifting Tools

2- چکش های هیدرولیک Hydro Hammer

3- دستگاه ترازکننده جکت Levelling Tools

پس از مستقر ساختن سازه دریایی در محل مقرر با دستگاه بلندکننده پایل ها ILT پایل هایی که برای این منظور طراحی شده اند را بلند و در مقرهای طراحی شده قرار می دهند و سپس با چکش های هیدرولیک این پایل ها تا عمق نفوذ محاسبه شده کوبیده می شوند. پس از اتمام عملیات چکش کاری (پایل کوبی) جهت قرارگیری دیگ حفاری یا سازه ای دیگر بر روی آن این سازه می بایست تراز گردد که این مهم با دستگاه Levelling Tools انجام می شود.

 

اطلاعات شرکت

تهران - میدان هفت تیر، خیابان خردمند شمالی، پلاک 94

تلفن: 88827397 - 88827357

ایمیل: info@tdic.ir

صفحه تماس با ما شرکت

گالری تصاویر

اشتراک خبرنامه

اشتراک خبرنامه سایت شرکت