شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس | PARS TETHYS - Trench Dredging Industries Co (TDIC)

فاز دوم کنار اسکله عظیم گسترش هرمز

 

{imageshow sl=1 sc=1 /}

نام قرارداد:   فاز دوم لایروبی کنار اسکله و قسمت ورود و کنار کافردم حوض خشک شرکت کشتی سازی عظیم گسترش هرمز
شماره قرارداد:   952400/1940
نام کارفرما:   شركت کشتی سازی عظیم گسترش هرمز
نام مشاور:   ----
تاريخ شروع:   95/12/25
تاريخ خاتمه:   96/03/25
مدت قرارداد:   سه ماه
حجم قرارداد:   --------


شرح مختصر پروژه:
فاز دوم لایروبی کنار اسکله و قسمت ورود و کنار کافردم حوض خشک شرکت کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

انجام این پروژه باعث گردید تا شناور دکل حفاری بموقع وارد داک گردد.

اطلاعات شرکت

تهران - میدان هفت تیر، خیابان خردمند شمالی، پلاک 94

تلفن: 88827397 - 88827357

ایمیل: info@tdic.ir

صفحه تماس با ما شرکت

گالری تصاویر

اشتراک خبرنامه

اشتراک خبرنامه سایت شرکت