شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس | PARS TETHYS - Trench Dredging Industries Co (TDIC)

کانال خط لوله فروزان - جزيره خارک

 

نام قرارداد   انجام حفاری کانال نزديک ساحل خط لوله 24 اينچ پروژه فروزان
شماره قرارداد   111/2640
نام کارفرما   شركت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی ايران
نام مشاور   -----
تاريخ شروع   89/08/15
تاريخ خاتمه   90/01/15
مدت قرارداد   4 ماه
حجم قرارداد   373 متر طول
شرح مختصر پروژه:   پروژه احداث 373 متر کانال ساحلی جهت عبور خط لوله 24 اينچ انتقال گاز سکوی فروزان در قسمت ساحلی جزيره خارک در مهر ماه 89 به شرکت صنايع لايروبی ترانشه پارس تتيس واگذار گرديد که با بهره گيری از تجهيزات خشکی و همچنين لايروب بيل بکو ترانشه 2 با موفقيت انجام و تحويل شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی ايران گرديد. وجود بستر مرجانی سخت و شيب تند بستر دريا همچنين شرايط جوی نامساعد از جمله موانع موجود در مسير اجرای عمليات مذکور بود. لازم بذکر است کنترل عمليات احداث کانال با استقرار تيم نقشه برداری شرکت صنايع لايروبی ترانشه پارس تتيس هم در خشکی و هم دريا شروع و تا پايان عمليات با انجام 7 مرحله هيدروگرافی و تهيه و کنترل پروفيلهای حاصله ادامه يافت.

اطلاعات شرکت

تهران - میدان هفت تیر، خیابان خردمند شمالی، پلاک 94

تلفن: 88827397 - 88827357

ایمیل: info@tdic.ir

صفحه تماس با ما شرکت

گالری تصاویر

اشتراک خبرنامه

اشتراک خبرنامه سایت شرکت