شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس | PARS TETHYS - Trench Dredging Industries Co (TDIC)

تاسيسات دريايی را از همکاری با شرکت های لايروب خارجی بی نياز می کنيم

ساحل انرژی: مديرعامل صنايع لايروبی ترانشه پارس تتيس در گفتگو با نشريه ساحل انرژی از برنامه ريزی اين شرکت برای برآورده کردن تمام نيازهای شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی ايران در زمينه حفر کانال های دريايی خبر داد و گفت: با فعاليت های در دست اجرا و برنامه ريزي های انجام شده در آينده نزديک، صنايع لايروبی ترانشه از اين توانمندی برخوردار خواهد شد تا تمام نيازهای IOEC را در زمينه حفر کانال های دريايی (ترانشه) برطرف نمايد.

Mr-Mousaviمهندس سيد اسماعيل موسوی در ادامه اظهارات خود افزود: هر چند به دليل برخی محدوديت ها، همچنان مجبوريم که براي حفر کانال های مورد نياز اجراي عمليات کشش خط لوله (شورپول) همچنان با برخی از شرکت های خارجی مشارکت داشته باشيم ولي با مطالعات بسياری که در اين شرکت انجام شده در آينده نزديک اين وابستگی از بين خواهد رفت و شرکت ترانشه به يک بازويی تخصصی بسيار قدرتمند برای تاسيسات دريايی تبديل خواهد شد.

مهندس موسوی همچنين با اشاره به اينکه اين تجهيزات ظرف يک بازه زمانی 10 ساله خريداری خواهند گرديد، تصريح کرد: ما علاوه بر اينکه قصد داريم براي توسعه فعاليت هايمان به بازارهای بين المللی، تعدادی از تجهيزات مورد نيازمان را از خارج از کشور تامين نمائيم، از هم اکنون ارتقاء کاربری تجهيزات فعلی را نيز در دستور کار قرار داده و در همين راستا عمليات تبديل يک بيل بارج معمولی به يک بيل بارج بسيار قدرتمند را در يارد تاسيسات دريايی در خرمشهر شروع کرده ايم.

بنابر اظهار مهندس موسوی، نتيجه بهينه سازی اين بيل بارج آن خواهد شد که دستگاه جديد بتواند عمق بيشتری را حفاری نمايد. مديرعامل صنايع لايروبی ترانشه يکی از مهمترين انگيزه های اين شرکت برای ارتقا توانمندی تجهيزات فعلی را تلاش برای مقابله با شرکت های خارجی که قصد سوء استفاده از شرايط فعلی را دارند عنوان کرد و گفت: از آن جايی که به دليل تلاش نظام سلطه برای مقابله با فعاليت های صلح آميز هسته ای کشورمان، تعدادی از شرکت هاي خارجی فعال در حوزه ترانشه با امروز و فردا کردن براي امضای پروژه ها، قصد سوء استفاده از شرايط فعلی و افزايش غير منطقی هزينه اجرای پروژه ها را دارند ما مصمم شديم، تا با ارتقا تجهيزات مونيتورينگ بر روي بيل بارج های موجودمان، توان عملياتی آنها را افزايش دهيم. اين در حالی است که با مصوبات اخذ شده از هيات مديره قصد داريم کمبودهای موجود در تجهيزات مان را برطرف کنيم تا در داخل کشور هيچ دغدغه ای براي حفر کانال های دريايی مورد نياز پروژه های خطوط لوله نفت و گاز وجود نداشته باشد.

مهندس موسوی در انتهای اظهارات خود با اشاره به اينکه آينده روشنی را براي توسعه فعاليت های صنايع لايروبی ترانشه پيش بينی می کند تصريح کرد: با پروژه هايی که در حال حاضر از طريق تاسيسات دريايي به شرکت واگذار شده و تجهيزاتی که قصد خريد يا ارتقاء عملکرد آنها را داريم، بسيار خوش بين هستيم که در سال آينده هيچ دغدغه ای برای حفر ترانشه در پروژه های IOEC وجود نخواهد داشت و با اطمينان خاطر تمام عرض می کنم که شرکت ما در سال 1391 به هيچ وجه برای حفر ترانشه نيازمند حضور شرکت های خارجی نخواهد شد.

اطلاعات شرکت

تهران - میدان هفت تیر، خیابان خردمند شمالی، پلاک 94

تلفن: 88827397 - 88827357

ایمیل: info@tdic.ir

صفحه تماس با ما شرکت

گالری تصاویر

اشتراک خبرنامه

اشتراک خبرنامه سایت شرکت